top of page

Turvallisuuskysely

Turvallisuuskyselyn pohja on vakiomuotoinen, mutta kullekin kyselyn toteuttajalle yksilöidään seuraavat osat:
- Esitekstissä voitte kertoa mm. mistä kyselyssä on kyse, miten kyselyn tuloksia tullaan käyttämään, kuka kyselyn suorittaa ja mihin saakka kysely on avoinna. Halutessanne voitte laittaa myös muuta tietoa.
- Asuinalueen jaotteluun voitte halutessanne lisätä kyselyä koskevat asuinalueet, jolloin näette raportista tarkemmin sen miltä alueelta kyselyn vastaajat ovat.
- Voitte yksilöidä kyselynne omilla logoilla/tunnuksilla.

Tästä linkistä voitte nähdä kyselyn mallipohjan ja siihen yksilöitävät osiot on ympäröity.

Turvallisuuskysely tilataan oheisesta linkistä, johon täytätte toteuttavan tahon yhteystiedot sekä haluamanne yksilöivät tiedot.

Tilaa turvallisuuskysely tästä

Tässä vielä perusteluja miksi yhteismuotoinen turvallisuuskysely kannattaa alueellanne toteuttaa.
Kylien turvallisuustyön tueksi on Kyläturvallisuus 2025 -hankkeen yhteydessä luotu valtakunnallisesti yhteismuotoinen kylän tur
vallisuuskyselyn malli, jonka käytöllä on seuraavia tavoitteita:

•     Kyselyllä kootaan mm seuraavia tietoja: arvio kyläyhteisön toiminnasta, tiedonsaanti ja viestintä, tunnistetut riskin paikat, kotitalouksien varustus, resurssit ja valmius toimia kylän yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta tukevissa toimissa, koulutustarpeet. Tulokset auttavat kyläyhdistystä tunnistamaan ja priorisoimaan turvallisuustoiminnan kannalta kriittisiä asioita ja sanoittamaan työtä osana yhteisön omaa toimintaa. Näin luodaan myös pohjaa kylän turvallisuussuunnitelman tekemiseen ja viestintään verkoston muiden toimijoiden, pelastustoimen ja kunnan kanssa.

•     Kyläturvallisuudesta ei löydy koherenttia tutkimustietoa ja siten perusteet toiminnan tukemiselle ovat liian helposti kyseenalaistettavissa. Maaseututukijoiden verkosto on tunnistanut puutteen. Yhteismuotoisen kyselyn tuella päästään kiinni tärkeisiin teemoihin ja voidaan koota materiaalia tutkimuskäyttöön tämän vuoksi tarvitaan yhteinen kyselyrunko.

Kylän turvallisuuskysely on maino työkalu paikallisyhteisölle lähteä käynnistämään toimia kyläturvallisuuden vahvistamiseksi. Kyselyn tulokset kannattaa esitellä asukasillassa ja perustaa kylän turvallisuusryhmä. Suunnitellut toimet suosittelemme kirjaamaan kyläturvallisuusuunnitelmaksi, jonka voitte laatia kylamme.fi LINKKI sivustolla.

Katso tästä esimerkki Kyläturvallisuussuunnittelun vaiheet. 
Sivulta löytyy myös tietopankkia kyläturvallisuustyöhön.

 

Voit olla myös yhteydessä maakunnalliseen kyläasiamieheesi

Lisätietoja ja apua kyselyn toteutukseen Etelä-Karjalan Kylät ry:llä antavat:

Mervi Lintunen, kyläasiamies  ekkylat.kylaasiamies@gmail.com

Jani Valtonen, toimistosihteeri ekkylat.tuki@gmail.com

Etelä-Karjalan Kylät ry on sopinut Suomen Kylät ry:n Kyläturvallisuus 2025-hankkeen kanssa, että se tarjoaa kylien turvallisuustyön tueksi ilmaisen kyläturvallisuus kyselypohjan 31.12.2024 saakka.
Tukitoimet koskevat maakunnallisia kyläyhdistyksiä, paikallisia kyläyhdistyksiä, muita asukas-/kylätoimijoita sekä alueellisia turvallisuushankkeita.

bottom of page