top of page

Hullun hieno Kaakkois-Suomi

Hullun hieno Kaakkois-Suomi-hankkeen tavoitteena on kirittää kaakkoissuomalaisia tahoja vilkasliikkeisinä
#pelinrakentajina sekä Kaakkois-Suomea #uusiajattelijoiden kotikenttänä. Vilkasliikkeinen
pelinrakentaminen tarkoittaa ajassa esiin nouseviin ilmiöihin tarttumista ja niiden juurruttamista
perinteiden kautta alueen kehittämiseen. Uusinajattelu tarkoittaa uusien ideoiden, perinteiden ja
uusien toimintatapojen yhdistämistä sekä uusien toimintatapojen käyttöönottoa eli uusintoimimista.

Hankkeen kärkiteemoja ovat:

  • Kylähullu kulttuuriperinnön lähettiläänä

  • Osallisuuden uudet tuulet

  • Hullun hieno matkailu

Kärkiteemat kumpuavat Valtakunnan Virallisen XVll Kylähullu Outi Räikkösen ammatillisesta osaamisesta, kotiseuturakkaudesta sekä iloa, luovuutta ja idearikkautta pursuavasta persoonallisuudesta. Valtakunnan kylähullut toimivat suomalaisen kylätoiminnan tiennäyttäjinä sekä tulevaisuuden väkevinä visioijina. Heidät on valittu valtakunnan julkisessa haussa vuodesta 1990 lähtien. Yhteensä valittuja Kylähulluja on 17. 

Hankkeen aikana kehitetään vaikuttamiskanavia ja kokeillaan uudenlaisia toimintatapoja
eri toimijoiden välille. Uusien digitaalisten kanavien käyttöönottoa kokeillaan ja kehitetään saatujen
kokemusten perusteella hankkeen aikana. Asukkaiden äänen voimistaminen ja osallisuuskanavien vahvistaminen on tässä ajassa tärkeää.


Nykyisin matkailijat panostavat kotimaan matkailuun ja erityisesti juurimatkailuun. Matkakohteilta edellytetään merkitystä, mutta myös ekologisuutta ja ympäristövaikutusten huomiointia. Hankkeen aikana edistetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa juurimatkailun näkyvyyttä Kaakkois-Suomessa sekä kannustetaan toimijoita kestävän matkailun pariin.

Hankeaika 1.11.2023 - 31.10.2025.
Hanketta toteutetaan koko Kaakkois Suomen
alueella ja mahdollisissa valtakunnallisissa kutsutapahtumissa. Hankekumppanina on Ruokolahden kunta.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Maarit Mattila
041 314 1373
ekkylat.maarit(at)gmail.com

Valtakkunnan Virallinen Kylähullu XVII

Outi Räikkönen

040 846 6759

ekkylat.kylahullu@gmail.com

Hanketyöntekijä, Digitaalisuus ja viestintä

Jani Valtonen

0400 265 795

ekkylat.tuki(at)gmail.com

Hanketyöntekijä, Tiedottaminen ja graafiset palvelut
Simo Siirilä

045 276 9541

ekkylat.toimisto(at)gmail.com

bottom of page