top of page

Turvallisuuskyselyt

Parikkalan kunnan ja Lappeenrannan Joutsenon alueella toteutetaan turvallisuuskyselyt, joihin toivotaan vastauksia alueen asukkailta ja vapaa-ajan asukkailta.


Kyselyillä kartoitamme asukkaiden ajatuksia alueista ja niiden turvallisuudesta.


Saatuja vastauksia hyödynnetään turvallisuussuunnitelman laatimisessa ja kylien toiminnan kehittämisessä. Kyselyn pohjalta alueilla toteutetaan turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä tai koulutuksia. Turvallisuuskysely auttaa myös mahdollisten rahoitusten hakemisessa ja sen avulla saadaan välitettyä tietoa kylän tilanteesta mm. kunnalle ja pelastuslaitokselle.


Tuloksia käytetään myös Etelä-Karjalan hyvinvointialueen turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävässä suunnittelussa.


Kyselyn toteuttavat yhteistyössä Etelä-Karjalan Kylät ry, Eksote, Etelä-Karjalan Pelastuslaitos, Lappeenrannan kaupunki ja Parikkalan kunta.

Comments


Kyläkirjeet
Viimeisimmät tiedotteet
bottom of page