top of page

”Kuitua rajakuntien kyliin” -selvityshanke starttaa

Rajaseudun kunnissa pätkivät puhelin- ja nettiyhteydet ovat arkipäivää – ympäri vuoden. Kuluvan kesän

aikana ongelmat ovat entisestään pahentuneet, kun operaattorit ovat ajaneet alas 3G-yhteyksiä.

Kuitua rajakuntien kyliin – hankkeessa selvitetään Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden haja-asutusalueen kylien tarpeet valokuituyhteyksille. Hankkeessa tutkitaan erilaisia toteutusvaihtoehtoja, rahoitusmahdollisuuksia sekä asukkaiden, kausiasukkaiden ja yrittäjien sekä järjestöjen kiinnostus nopeille tietoliikenneyhteyksille.

Lisäksi jaetaan riippumatonta tietoa nopeiden yhteyksien hyödyistä, kyläverkkojen toteuttamisen vaihtoehdoista ja ylläpidosta sekä pito- ja vetovoimaa lisäävistä vaikutuksista kylille. Hankkeen aikana tuodaan esiin valokuituyhteyksien merkitystä etätyön, monipaikkaisuuden, etäpalveluiden ja kylien älykkäiden ratkaisujen sekä yritystoiminnan edistäjänä ja mahdollistajana.

Tulevan syksyn aikana järjestetään info-tilaisuuksia kunnissa ja keskustelutilaisuuksia kylissä. Tapahtumissa on tarkoitus kerätä asukkailta valokuituun liittyviä kysymyksiä ja selvittää vastauksia. Yhteistyötä rakennetaan alueen muiden toimijoiden kanssa. Vertaistukea ja esimerkkejä haetaan ympäri Suomen jo toteutetuista kyläkuituhankkeista.

Selvityshankkeen projektipäällikkönä toimii Tea Usvasuo Ruokolahdelta ja IT-asiantuntijana Pasi Viinanen

Rautjärveltä.


Tiedonvälityshankkeelle on haettu tukea Maaseudun kehittämisrahoista Leader-Kärki ry:ltä.


Lisätietoja: Tea Usvasuo p. 041 314 1373Comments


Kyläkirjeet
Viimeisimmät tiedotteet
bottom of page