top of page

Hinkua Etelä-Karjalaan hankkeen työpaketit

Hanke sisältää yhteensä 9 työpakettia, joilla pyritään konkreettisiin toimenpiteisiin Etelä-Karjalan maaseudun vähähiilisyyden saavuttamiseksi.

Paketit:

1. Maaseudun ilmastoedelläkävijät 2020-2022

2. Pienen bioreaktorin käyttö maatilalla 2021-2022

3. Uusia vähähiilisiä energiaratkaisuja 2020-2022

4. Energiatehokkuuden parantaminen 2021-2022

5. Ilmastoystävällisen liikkumisen edistäminen 2021-2022

6. Kiertotalouden edistäminen 2020-2022

7. Maaseudun ilmastomuutokseen sopeutuminen 2021-2022

8. Hiilinielut metsissä 2020-2022

9. Hiilinielujen lisääminen maatiloilla ja maaseututaajamissa 2020-2022

Työpaketit on esitelty hankkeen nettisivuilla: www.imatra.fi/HinkuaEteläKarjalaan

Aiheisiin 3, 6, 8 ja 9 perustetaan työryhmät tänä syksynä. Työryhmiin etsimme innokkaita osallistujia. Ilmoittaudu työryhmiin 28.9.2020 mennessä: anna-maija.wikstrom@imatra.fi tai puhelin 0206174320.

Työpaketti 1 maaseudun ilmastoedelläkävijät on aloitettu.

Tätä työtä varten koko maakunnasta haetaan 30 vapaaehtoista perhettä maaseudun ilmastoedelläkävijöiksi, jotka haluavat vähentää omaa hiilijalanjälkeään ja jakaa hyväksi havaitsemiaan käytäntöjä.

Vapaaehtoisille asukkaille järjestetään koulutusta ja heidän hiilijalanjälkensä lasketaan sekä kokeilujakson alussa että lopussa. Asukkaat voivat itse valita itselle sopivimmat toimenpiteet. Toiminta on jatkoa Lappeenrannassa jo toteutetulle Greenreality -kodit toiminnalle. Nyt myös muiden kuntien asukkaiden on mahdollista lähteä helposti mukaan.

Kokeilujaksoon voi ilmoittautua vapaasti. Vapaaehtoisia kerätään avoimella haulla eli mukaan voi ilmoittautua, kun aika on itselle siihen sopiva. Kokeilujakson pituuden voi valita vapaasti

1-3kuukauden väliltä, samoin toimenpiteet, joilla kasvihuonekaasupäästöjen syntymistä vähennetään.

Kyläkirjeet
Viimeisimmät tiedotteet
bottom of page