top of page

Maaseutu talkoissa - Hinkua Etelä-Karjalaan

Vuosien 2020-2022 aikana Etelä-Karjalan maaseudulta etsitään hyviä käytänteitä vähähiilisemmän toiminnan edistämiseksi. Hinkua Etelä-Karjalaan! -hankkeen toteuttavat Imatran sekä Lappeenrannan seudulliset ympäristötoimet.

Tavoitteena on löytää maaseudun asukkaista aktiivisia henkilöitä kokeilemaan arjessaan uusia ilmastoa huomioivia elintapoja.

Hanke tavoittelee ilmastoystävällistä maaseutua. Vähähiilisen arjen edistämiseksi järjestetään neuvontaa energiatehokkuudesta, kierrätyksestä, hiilinieluista sekä liikennöinnistä. Kotitalouksia koulutetaan ilmastoedelläkävijöiksi ja he toimivat mallina muille. Erilaiset pilotit ja kokeilut mahdollistavat hyvien käytäntöjen löytämisen, jotta maaseutuasukaan hiilijalanjälki pienenee ja syntyy vähähiilisempää elinkeinotoimintaa.

Hanke sisältää yhteensä 9 työpakettia, joilla pyritään konkreettisiin toimenpiteisiin Etelä-Karjalan maaseudun vähähiilisyyden saavuttamiseksi. Toteuttamisaikaa on vuoden 2022 loppuun saakka. Toimijana hankkeessa ovat sekä Imatran että Lappeenrannan seudulliset ympäristötoimet.

Työpaketit on esitelty hankkeen nettisivuilla: www.imatra.fi/HinkuaEteläKarjalaan

Kyläkirjeet
Viimeisimmät tiedotteet
bottom of page