top of page

TIEDOTE: Suomen Kylät ottaa käyttöön etätekniikkaa ja suosittelee etäyhteyksiin siirtymistä

Suomen Kylät ry seuraa aktiivisesti koronavirustilanteen kehittymistä ja vastaa omalta osaltaan viruksen leviämisen ehkäisemiseen Suomessa. Noudatamme Terveys- ja hyvinvointilaitoksen (THL) ohjeita. Isot tilaisuudet perutaan toukokuun loppuun asti valtioneuvoston suosituksen mukaisesti. Suosittelemme paikalliskehittäjille ja Leader-ryhmille, että myös pienemmät tapahtumat ja koulutukset joko siirretään ja perutaan tai järjestetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä hyödyntäen. THL suosittaa välttämään tarpeettomia sosiaalisia kontakteja ja esimerkiksi matkustusta myös kotimaassa. Ajantasaiset tiedot tapahtumien tilanteesta saa paikallisyhdistyksistä.

Suomen Kylät ry on siirtänyt seminaareja myöhemmäksi, työntekijät tekevät etätöitä ja kokoukset pidetään toistaiseksi etäkokouksina. Suomen Kylät ottaa laajasti käyttöön etäkokoustekniikkaa, jonka osaamisesta on hyötyä myös tulevaisuudessa esimerkiksi ilmastonmuutoksen ehkäisyssä ja maaseudun monipaikkaisuuden edistämisessä. Suomen Kylät ry pyrkii parhaansa mukaan myös neuvomaan ja auttamaan paikallisia kylätoimijoita etätekniikan käyttöönotossa.

Kyläkirjeet
Viimeisimmät tiedotteet
bottom of page