top of page

Oiva osallisuus
Etelä-Karjalassa

Oiva osallisuus_logo.png

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteina on Etelä-Karjalan kuntien ja kaupunkien osallisuustoiminnan kehittäminen, osallistavien menetelmien ja mallien luominen sekä asukkaiden osallisuuden lisääntyminen.

Toteutusaika: 1.2.2021-31.12.2023
Toiminta-alue: koko Etelä-Karjala

Toimenpiteet
Hankkeessa osallisuutta vahvistetaan asukaslähtöisesti ja kansalaistoimintaa tukien. Hankkeessa vauhditetaan kuntien osallisuusohjelmien ja erilaisten osallisuutta tukevien toimintatapojen laatimista ja käytäntöön soveltamista. Niissä kunnissa, joista jo löytyy osallisuusmalleja ja -menetelmiä, tarkastellaan ja arvioidaan yhdessä kuntien työntekijöiden, asukkaiden ja järjestötoimijoiden kanssa osallisuusmallin toteutumista ja nostetaan esiin hyviä käytäntöjä malliksi muille. Hankkeen aikana edistetään kylien ja haja-asutusalueiden yhdistysten toiminnan kehittämistä sekä tuetaan niiden vaikuttamismahdollisuuksia.

Tulokset
Hankkeen tuloksena tietoisuus osallisuudesta sekä mahdollisuudet ja innostus omaehtoiseen toimintaan lisääntyvät.
Hankkeessa laaditaan kuntakohtaiset osallisuuden toimintamallit, jossa huomioidaan jo toiminnassa olevat käytännöt, yhdessä sovittavat uudet käytännöt ja kehitettävät toimenpiteet sekä niiden seuranta.

Oiva osallisuus _kehitämme.png

Ota yhteyttä:

Tea Usvasuo
puh. 041 314 1373
ekkylat.oivaosallisuus@gmail.com

Leader logo rgb EU PIENI.jpg
Lippu maaseuturahasto PIENI.jpg
Leader logo rgb Lansi-Saimaa PIENI.jpg
Leader logo rgb yksivarine Karki.jpg
bottom of page