top of page

STEA

Nuorten kyvyt käyttöön (osa STEA:n Paikka auki -ohjelmaa)

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittaman Nuorten kyvyt käyttöön -hankkeen tavoitteena on tarjota vaikeasti työllistyville, ilman tutkintoa oleville alle 30 -vuotiaille nuorille mahdollisuus lisätä työelämän valmiuksia, löytää pontta koulutukseen hakeutumiseen sekä tutustua yhdistyskentän monialaiseen toimintaan sijoittamalla heitä kolmannen sektorin tarjoamille työmarkkinoille. Etelä-Karjalan Kylät sai STEA:n Paikka auki -ohjelmasta rahoituksen yhden vaikeasti työllistyvän nuoren työllistämiseen vuodeksi kerrallaan. Laajemman esittelyn hankkeesta voi lukea tämän linkin takaa.

Toimenpiteet

Maakunnallisten kyläyhdistysten töiden lisäksi nuori työskentelee määräajan (3-4 kuukautta) muiden kolmannen sektorin yhdistysten työtehtävissä työnkiertoperiaatteella tavoitteena saada mahdollisimman monipuolinen työkokemus yhdistystoiminnasta. Nuori aloittaa työnsä perehdyttämisjaksolla maakunnallisissa kyläyhdistyksissä.

Nuorella on toteuttajakumppanin työyhteisömentori, joka tekee työllistetylle nuorelle henkilökohtaisen työhön perehdyttämissuunnitelman, tapaa häntä säännöllisesti, tarvittaessa työskentelee nuoren työparina ja jolle hän raportoi työstään säännöllisesti. Kussakin kyläyhdistyksessä, jonne nuori sijoitetaan, on myös oma vastuuhenkilö (kylämentori), jolla on halussa oman alueensa toimintamuodot ja hän perehdyttää ja ohjaa työllistettyä nuorta.

Nuoren työ kussakin paikassa suunnitellaan ja sovitaan kirjallisesti yhdessä työn tarjoajan, nuoren ja toimijakumppaneiden kanssa. Työllistettävä nuori pitää työpäiväkirjaa, johon kirjaa tekemänsä työt, omat ajatuksensa, mahdolliset kehittämisideat jne.  Kunkin työjakson päätteeksi päämentori (Etelä-Karjalan Kylät ry:n mentori) haastattelee nuoren ja työnantajana toimivan yhdistyksen ja tulokset kirjataan ylös. Jokaisen työjakson päätteeksi laaditaan nuoren kanssa yhdessä raportti.

Nuori osallistuu kyläyhdistysten hallintokoulutukseen ja nuorelle voidaan tarjota yhdessä sosiaali – ja terveysalan kanssa mm. ohjausta työskentelyyn ikäihmisten kanssa (muistisairaan kohtaaminen, ulkoilutusapu yms.). Nuoren työnteko ohjattuna on jo sinällään työssäoppimista.

Tulokset ja vaikutukset

Toiminnan tuloksena palkattu nuori on saanut vuoden aikana kolmannen sektorin tarjoaman monipuolisen työkokemuksen monesta eri työstä aivan toisella tavalla kuin työskentelemällä yhdessä kapeasektorisessa työssä.  Monialainen työkokemus voi toimia hyvänä ponnahduslautana nuorelle hänen miettiessään mahdollista ammatillista koulutusta mm.

Myös kolmas sektori voi toiminnan myötä saada nuorempaa työvoimaa ja osaamista, sillä on tunnettu tosiasia, että kolmannen sektorin toiminta on ikääntymässä.  Lisäksi kolmas sektori, joka perinteisesti on toiminut talkootyön ja vapaaehtoistyön varassa. Oppii toiminnan myötä myös työnantajana toimimista.

Viestintä

Nuori työntekijä opettelee pitämään blogia tai vlogia, jossa hän kertoo miten hänen työpestinsä etenee. Nuorelle on myös sosiaalisen median käyttö helppoa eli hän voi viestiä myös Twitterin, Instagramin, Facebookin yms. avulla. Samalla yhdistysten viestinnän muodot laajenevat myös muihin kuin perinteisiin menetelmiin. Samalla hän pystyvät perehdyttämään mentoreitaan sosiaalisen median käyttöön.

bottom of page