top of page

Osaava ja osallistuva tekijä -hanke

Hanke

Etelä-Karjalan Kylät ry:llä alkoi 1.4.2016 kaksivuotinen Osaava ja Osallistuva tekijä -hanke, jossa lisätään maaseudun ja taajamien työllisyyttä kouluttamalla 3. sektorin yhdistyksiä ja maaseudun mikroyrityksiä työnantajiksi sekä tarjoamalla mm. koulutettujen uusien työnantajien välityksellä pitkäaikaistyöttömille ja maaseudun työttömille maahanmuuttajille tukityöllistettyä työtä tai työkokeilua sekä henkilökohtaisia tehostettuja reittejä kohti avoimia työmarkkinoita tai koulutusta.
 

Osaava ja osallistuva tekijä –hanketta rahoittaa ESR

Tavoitteet

Työllisyyden lisääminen maaseudulla ja asutuskeskuksissa

- Uusia työnantajia yhdistyksistä ja mikroyrityksistä

- Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen palkkatukityöhön tai työkokeiluun sekä työelämän polutus

Osallistuvat tekijät

Vaikeasti työllistyvät 25-60 -vuotiaat pitkäaikaistyöttömät ja maahanmuuttajat, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet viranomaisten kotouttamistoimenpiteiden ulkopuolelle

Osaavat tekijät

Maaseudun uudet työnantajat

- 3. sektorin yhdistyksille ja mikroyrityksille työnantajakoulutusta

- tekemättömät sirpaleiset työt mielekkäiksi kokonaisuuksiksi

Alueellisten palvelukeskusten kumppanuus

- kylätaloihin tai vastaaviin perustettuja keskuksia, joissa 3. sektori, yrittäjät ja julkinen sektori tuottavat yhteistyössä työllistäviä lähipalveluita

Koulutusinfo

Etelä-Karjalan Kylät ry:n Osaava ja osallistuva tekijä -hanke järjestää kolmannen sektorin yhdistyksille ja maaseudun mikroyrityksille koulutusta ja opastusta työnantajana toimisesta.
 

Koulutuksissa on tarkoitus innostaa ja rohkaista hyvin toimivilla esimerkeillä työnantajayhdistyksiä lähtemään mukaan kokeilemaan uusia toimintamalleja omalla alueellaan samalla työllistäen pitkäaikaistyöttömiä. Koulutusaiheina ovat mm. aurinkoenergia, energiaomavaraisuus, jokamiehen oikeudet ja vastuut, kiertotalous, ympäristö sekä ympäristöluotsitoiminta.

Mukana olevat kylät järjestävät omalla alueellaan erilaisia kylätapahtumia, aiheena esimerkiksi eko- ja kierrätystoiminta. Koulutuksissa mukana olleet kylätalkkarit ja muut työllistetyt huolehtivat tapahtumien järjestelyistä yhdessä oman työnantajayhdistyksensä kanssa.

Kylätalkkarit

Lauritsalan alueen asukasyhdistys
Kylätalkkari Tomi Skinnari
puh. 046 538 9370
Soittoaika: 9.00 – 14.00

Mälkiä-Kanavansuun asukasyhdistys
Kylätalkkari Iikka Luoto
puh. 045 802 4080
Soittoaika: 9.00 – 14.30

Taipalsaaren kirkonkylän kyläyhdistys
Kylätalkkari Risto Järvisalo
puh. 041 749 9142
Soittoaika: 8.00 – 16.00

Vehkataipaleen kyläyhdistys
Kyläapu Mirja Kaartinen
puh. 046 930 76926
Soittoaika: 9.00 – 11.00

bottom of page