top of page

HAUSSA NYT!

Vuoden kylä

Vuoden Kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä. 
Tavoitteena on löytää aktiivisia kyliä, tuloksellista kylä-toimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta ja yhteistyöstä. 
Valittavalla kylällä tulee olla kyläsuunnitelma. Etelä-Karjalan vuoden kyläksi valittu kylä on myös yhdistyksen esitys valtakunnalliseksi vuoden kyläksi. 

 

Hakuaika 31.8.2020 asti.

Kylätoiminnan tiennäyttäjä

Vuoden kylätoiminnan tiennäyttäjänä palkitaan henkilö, joka on pitkäaikaisella panoksella kehittänyt paikallista tai maakunnallista kylätoimintaa ja on kylätoiminnassa erityisen ansioitunut henkilö.

Hakuaika 31.8.2020 asti.

Maaseututoimija

Vuoden maaseututoimijana palkitaan henkilö, joka on saavuttanut erinomaisia tuloksia erityisesti kylätoiminnassa, Leader-toiminnassa tai muussa paikallisessa kehittämistyössä. 
Vuoden maaseututoimija voi olla myös muu taho, joka toiminnallaan on rikastuttanut kylän ja lähialueen toimintaa. Tässä valinnassa ei painoteta senioriteettia/pitkää toiminta-aikaa, vaan valittavan henkilön tai muun tahon hyviä tuloksia, innovatiivisuutta ja innostavuutta.

Hakuaika 31.8.2020 asti.

bottom of page